Den första utländska kvinnan till

Den första utländska kvinnan till

Upoznavanje u Bosni

Tisdagen den 13 oktober 1998, Portsmouth Sophie's Flat

Jag återvänder till lägenheten med den röda sidenscarfen på min vänstra handled. Jag håller också i ett papprör mitt undertecknade slavkontrakt. Min mästare, eftersom det Gratis Interacial Sex Novell är så jag tänker på honom, har nämnt att han kommer att börja skicka mig e-postmeddelanden om BDSM-etikett och en sorts BDSM 101. Han har sagt till mig att det är viktigt att se på det ur Håriga beväpnade kvinnor perspektiven - det av sub och det av Dom. Han har skickat två artiklar till mig, vad som gör en bra sub och vad som gör en bra Dom.

I samband med forskningen kring dominansringen vill han att jag ska börja arbeta med manuskriptöversättningar från vad han tror är flera olika ritualer för människooffer kopplade till ringen.

Han vill att jag ska kolla med andra berättelser om händelser som hände samtidigt. Han tror att offren kan ha varit av ädla prinsessor eller församlingar snarare än slumpmässiga slavar. Det kommer sannolikt att vara mycket arbete att försöka dra ihop flera olika Tjeckiska kvinnor Desire och det är till och med förutsatt att jag kan räkna ut översättningarna i första hand. Han tror mycket på mig och jag vill inte svika honom. Tydligen är det rätt sätt att tänka för en sub.

När jag kommer in hälsar min vackra lägenhet kompis på mig.

"Docka!" Och ännu en Sophie kram.

"En docka som nu ägs av en mästare. Du hade rätt." Jag skakar kartongröret i min vänstra hand som har den vackra röda sidenscarf han gav mig knuten runt min vänstra handled. Jag älskar redan detaljnivån han tar med i allt han gör.

"Vad är det för docka. Och vilken vacker halsduk, gav han dig den?"

"Ja ben. På ett sätt förklarar han det så betyder det att vi är förlovade. I BDSM-termer. Jag är exklusiv för honom och han exklusiv för mig. Jag är också hans drottning Clarissa. Du var alltid den som ville vara en prinsessa. På den tiden har det dock gjort dig till den potentiella kandidaten för ett offer. Det hela är väldigt komplicerat."

"Du älskar det där dock docka?"

"Det gör jag verkligen.Låt mig visa dig kontraktet och låta dig läsa det. Jag vill ha den inramad och upp på väggen i mitt sovrum."

"Jag antar att du borde ha professorstatyn med dig. Den första utländska kvinnan till Du vet konstigt nog att det har varit trevligt att ha honom i rummet. Jag pratar till och med med honom."

"Nej, du håller honom där inne hos dig, på något sätt tror jag att professorn skulle vilja ta hand om och skydda dig också eftersom han vet hur viktig du är för mig."

Ååååh docka den är söt. Okej professorn stannar hos mig. Säg att vi behöver ett husdjursnamn till honom." Våra gröna ögon tittar på varandra.

"Tunga!" Säger vi båda tillsammans och börjar fnissa.

Sophie frågar när jag går in i mitt sovrum för att ta fram bokrullen så att hon kan läsa.

"Säg, kan jag också vara en av Master Kings slav?"

Jag tittar på henne. Jag vill inte göra henne besviken men måste vara ärlig.

"Inga ben. Mästaren har gjort det klart att vi är exklusiva med varandra. Oroa dig inte, jag kommer att hitta din Enhörning till dig. Jag lovar."

"Tack Doll. Det betyder mycket. Låt oss läsa det här kontraktet."

Av egen fri vilja ger jag Michelle Rehnalds, häri känd som slaven, härmed dig, professor Frank King, här känd som herre, fullt ägande, omsorg och användning av både slavens kropp och sinne från och med

den 14 oktober 1998, kl. 20.00,

fram tills

den 14 oktober 1999, kl. 20.00.

Denna tidsperiod kommer här att vara känd som förslavningstermen.

Slaven kommer att lyda mästaren hela tiden och kommer helhjärtat att söka husbondens tröst, nöje och välbefinnande, framför alla andra överväganden som slaven kan ha.

Slaven samtycker till att slaven ska få sina egna nöjen av att acceptera sin del i relationen som beskrivs i Enslavement Documents och att slaven gärna tar emot de nöjen som mästaren ger. Slaven går vidare med på att erkänna slavens önskningar för mästarens hänsyn. Om han inte gör det, tar befälhavaren inget ansvar för konsekvenserna av slavens underlåtenhet att avslöja önskningar, även om slaven inte kan kommunicera slavens önskningar.

Slaven kommer flitigt att sträva efter att omforma slavens kropp, vanor och attityder i enlighet med mästarens önskemål. Slaven går också med på att ändra slavens handlingar och tal för att uttrycka slavens förändrade vanor och attityder.

Slaven kommer, under förslavningsperioden, att försöka lära sig att behaga mästaren bättre, och kommer graciöst att acceptera all kritik i vilken form mästaren än väljer, inom det förhandlade gränsavtalet.

Slaven avsäger sig alla rättigheter till privatliv eller döljande från befälhavaren. Slaven kommer att svara sanningsenligt och fullständigt, såvitt slaven vet, alla frågor som mästaren kan ställa till slaven, inom det förhandlade gränsavtalet.

Slaven förstår och samtycker till att varje misslyckande av slaven att fullt ut följa befälhavarens önskningar ska betraktas som tillräcklig anledning för varje straff befälhavaren anser lämpligt, inom det förhandlade gränsavtalet.

Slaven förstår och samtycker också till att om befälhavaren vid något tillfälle åsidosätter villkoren i kontraktet för förhandlade gränser, kan slaven vid den tidpunkten och den tiden endast lösa upp alla kontrakt i förslavningsdokumenten genom att uttala uppsägningsordet.

Avslutningsordet är det enda säkra ordet som existerar under förslavningsperioden, eftersom alla gränser för slaven beskrivs i det förhandlade gränsavtalet. Om efter avslutande ordet uttalas mer än en gång av slaven på grund av att befälhavaren antingen har fortsatt att strunta i det förhandlade gränsavtalet eller upprepade gånger, i isolerade situationer, åsidosatt kontraktet om förhandlade gränser, har slaven full laglig rätt att väcka rättsliga anklagelser på befälhavaren som föreskrivs av slavens juridiska ombud.

Inom gränserna för det förhandlade gränsavtalet accepterar slaven i övrigt ovillkorligt, som befälhavarens rättighet, allt som befälhavaren kan välja att göra med slaven, vare sig som straff, för befälhavarens nöje eller för vilket syfte matern önskar, oavsett hur smärtsamt, obehagligt eller obehagligt för slaven.

Slaven går med på att ta alla erfarenheter som inträffar under förslavningsperioden, som uppstår i relationen som har beskrivits i förslavningsdokumenten, som en chans att lära sig och växa, och använda dem för att förbättra relationen mellan mästaren och slaven, både under förslavningsperioden eventuellt efter förslavningsperioden.

Signerad av professor Frank King, mästaren,

och

signerad av, Michelle Reynolds, slaven,

daterad den 14 oktober 1998.

Under förslavningsperioden sätter slaven följande restriktioner på befälhavaren, som förhandlade gränser som befälhavaren inte kommer att överträda Utlandsfödda kvinnor än S några omständigheter under förslavningsperioden.

Både befälhavaren och slaven förstår och Den första utländska kvinnan till överens om att om befälhavaren vid något tillfälle åsidosätter villkoren i kontraktet för förhandlade gränser, kan slaven vid den tidpunkten och den tiden endast lösa upp alla kontrakt i förslavningsdokumenten genom att uttala ordet Parhelion, här känd som avslutningsordet.

Avslutningsordet är det enda säkra ordet som existerar under förslavningsperioden, eftersom alla gränser för slaven beskrivs i det förhandlade gränsavtalet. Om efter avslutande ordet uttalas mer än en gång av slaven på grund av att befälhavaren antingen har fortsatt att strunta i det förhandlade gränsavtalet eller upprepade gånger, i isolerade situationer, åsidosatt kontraktet om förhandlade gränser, har slaven full laglig rätt att väcka rättsliga anklagelser på befälhavaren som föreskrivs av slavens juridiska ombud.

Befälhavaren får inte:

Signerad av professor Frank King, mästaren,

och

signerad av, Michelle Reynalds, slaven,

daterad den 14 oktober 1998.

Av egen fri vilja accepterar jag professor Frank King, häri känd som mästaren, härmed dig, Michelle Reynalds, häri känd som slaven, som mitt fulla ansvar och omsorg om både slavens kropp och sinne från och med

den 14 oktober 1998, kl. 20.00,

fram tills

den 14 oktober 1999, kl. 20.00.

Denna tidsperiod kommer här att vara känd som förslavningstermen.

Befälhavaren kommer att befalla slaven hela tiden och förväntar sig att slaven ska söka befälhavarens komfort, nöje och välbefinnande, framför alla andra överväganden som slaven kan ha.

Befälhavaren tar inget ansvar för slavens nöje under förhållandet som beskrivs i Enslavement Documents, under förslavningsperioden. Befälhavaren kan, efter befälhavarens gottfinnande, administrera smärta eller nöje när som helst inom det förhandlade gränsavtalet. Vid avslöjande av slavens önskningar för mästarens hänsyn, kan befälhavaren eller kanske inte bevilja de nöjen som slaven önskar.

Om önskningar inte avslöjas av slaven, tar befälhavaren inget ansvar för konsekvenserna av underlåtenhet att avslöja slavens önskningar även om slaven inte kan kommunicera dessa önskningar till befälhavaren.

Mästaren kommer att omforma slavens kropp, vanor och attityder till vad befälhavaren önskar, inom det förhandlade gränsavtalet. Om slaven inte ändrar slavens handlingar och tal för att uttrycka slavens ändrade vanor och attityder, har befälhavaren all rätt att straffa slaven för att han inte anslutit sig till det tillfälliga samtycke "Slavkontraktet" på något sätt som befälhavaren finner lämpligt, inom ramen för Förhandlat gränsavtal.

Befälhavaren förväntar sig att slaven lär sig att behaga befälhavaren bättre. Befälhavaren kan instruera slaven på alla sätt som befälhavaren anser lämpligt, inom det förhandlade gränsavtalet. Befälhavaren kan framföra kritik till slaven på vilket sätt som helst som befälhavaren anser lämpligt.Om slaven inte förstår kritiken, hur den har kommunicerats av befälhavaren, tar befälhavaren inget ansvar för Urethra Penetration Story av att slaven inte förstår, inom det förhandlade gränsavtalet.

Befälhavaren förväntar sig att befälhavaren återkallar alla rättigheter till integritet eller döljande av slaven. Mästaren har rätt att ställa vilken fråga som helst om slaven och har rätt att förvänta sig att slaven svarar sanningsenligt och fullständigt, såvitt slaven vet. Om befälhavaren misstänker att slaven inte avslöjar det bästa svaret på slavens kunskap, kan befälhavaren förhöra slaven för att få det bästa svaret på slavens kunskap, inom det förhandlade gränsavtalet. Befälhavaren förstår och samtycker till att varje misslyckande av slaven att fullt ut följa befälhavarens önskningar ska betraktas som tillräcklig anledning för varje straff som befälhavaren anser lämpligt, inom det förhandlade gränsavtalet.

Befälhavaren förstår och samtycker också till att om befälhavaren vid något tillfälle åsidosätter villkoren i kontraktet om förhandlade gränser, kan slaven vid den tidpunkten och den tiden endast upplösa alla kontrakt inom förslavningsdokumenten genom att uttala uppsägningsordet. Avslutningsordet är det enda säkra ordet som existerar under förslavningsperioden, eftersom alla gränser för slaven beskrivs i det förhandlade gränsavtalet.

Om efter avslutande ordet uttalas mer än en gång av slaven på grund av att befälhavaren antingen har fortsatt att strunta i det förhandlade gränsavtalet eller upprepade gånger, i isolerade situationer, åsidosatt kontraktet om förhandlade gränser, har slaven full laglig rätt att väcka rättsliga anklagelser på befälhavaren som föreskrivs av slavens juridiska ombud.Inom gränserna för det förhandlade gränsavtalet har befälhavaren rätt att göra vad som helst som befälhavaren kan välja att göra med slaven, vare sig det är som straff, för befälhavarens nöje eller för vilket syfte som helst han önskar, oavsett hur smärtsamt, obehagligt det är.eller obekvämt för slaven.

Mästaren går med på att ta alla erfarenheter som inträffar under förslavningsperioden, som uppstår i relationen som har beskrivits i Enslavement Documents, som en chans att lära sig och växa, och använda dem för att förbättra relationen mellan mästaren och slaven, både under Kan hitta din Ukrainskvinna och eventuellt efter förslavningstiden.

Signerad av professor Frank King, mästaren,

och

signerad av, Michelle Reynalds, slaven,

daterad den 14 oktober 2018.

"WoW Doll. Det här är på riktigt!"

"Ben. Alan and diana kissing Mogna damer Jag vet, oroa dig inte. Jag ser fram emot det här. Jag tror att det här är vad jag har väntat på."

Klicka HÄR och betygsätt berättelsen 🙂
[Totalt: 32 Genomsnitt: 2.3]

12 komentar na “Den första utländska kvinnan till Mogna damer porrnoveller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Behövliga fält är markerade *

Denna webbplats använder Akismet för att minska spam. Ta reda på hur dina kommentarer behandlas.

Dejta tjej

Don`t copy text!